Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21-10-2020.

PRIVACYBELEID CVS RUITERSPORT

Ga direct naar:

 

Over ons privacybeleid

Bij CVS Ruitersport zijn wij ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij doen dan ook ons best om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.  En om zo goed mogelijk invulling te geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen op gebied van privacy. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we die gegevens beschermen. Ook leggen we graag uit hoe we omgaan met je wettelijk recht tot inzage, overdracht of verwijderen van je persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website / webshop van CVS Ruitersport. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doelen. Dit is afhankelijk van de toestemmingen die je op de website geeft.

Automatisch verzamelde gegevens

Zonder jouw toestemming worden er geen persoonsgegevens verzameld. Wel kan er een unieke ID worden aangemaakt voor het verzamelen van geanonimiseerde analytische gegevens. Die hebben als doel om onze dienstverlening verder te verbeteren en de effectiviteit van onze website te meten.

Bij toestemming voor cookies

Als je via de cookiesmelding onze cookies accepteert, dan verzamelen wij persoonsgegevens die worden gebruikt voor analyse en het aanbieden van gerichte advertenties, bijvoorbeeld via Google Adwords of Facebook advertenties. Je gegevens worden gedeeld met bedrijven zoals Google en Facebook die deze informatie ook kunnen gebruiken.

Bij gebruik van het contactformulier of ons e-mailadres

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier of ons e-mailadres geef je toestemming voor gebruik van je gegevens voor het beantwoorden van je vragen of verzoeken en om te reageren op opmerkingen in mails.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief geef je ons (tot wederopzegging) toestemming voor gebruik van je gegevens om je een paar keer per jaar een promotionele mail te sturen met nieuws en informatie over onze producten en bedrijf.

Bij plaatsing van een order via de winkelwagenmodule

Als je via de winkelwagenmodule een order plaatst in onze webshop geef je toestemming voor gebruik van je gegevens voor het uitvoeren van de koopovereenkomst die je met ons aangaat. In het kader van de koopovereenkomst delen wij bij de optie ‘verzenden’ je gegevens met een pakketdienst. Bij de optie ‘Betalen via Ideal’ delen wij gegevens met betaaldiensten. Daarnaast delen wij gegevens met een klantbeoordelingswebsite omdat we graag klantreviews ontvangen voor promotie van ons bedrijf.

Administratieve verplichtingen

Je gegevens kunnen met derden worden gedeeld om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan CVS Ruitersport op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens uit orderinformatie vijf jaar of totdat u ons een verzoek doet tot wijzigingen / verwijderen van persoonsgegevens (zie onder Uw Rechten). Op grond van administratieve / belastingtechnische verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Wij bewaren gegevens die via e-mail of het contactformulier binnenkomen totdat je vragen of opmerkingen zijn afgehandeld of tot uiterlijk 1 jaar na ontvangst.

Wij bewaren gegevens die via je nieuwbrief-aanmelding binnenkomen totdat u zich afmeldt voor deze dienst.

Voor meer en meer gedetailleerde informatie over bewaartermijnen kun je contact opnemen met Karin Cees.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Beveiliging van je persoonsgegevens door CVS Ruitersport

CVS Ruitersport werkt met vertrouwde partners en systemen. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens uitgebreid in kaart gebracht en geanalyseerd. We controleren geregeld en op gestructureerde manier of we aan dit privacybeleid voldoen en of onze beveiliging van persoonsgegevens nog op orde is.

In geval van een onverhoopte datalek bij ons of een van onze verwerkers zullen wij zo snel mogelijk een analyse van de impact daarvan maken en zo nodig  / zo mogelijk betrokkenen hierover informeren.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Nieuwsbrief

Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Je kunt je altijd weer afmelden. Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Inboxify
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Inboxify. Inboxify zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘afmeld’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door Inboxify beveiligd opgeslagen. Inboxify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Inboxify behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail en berichten via contactformulier

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten tijdelijk bewaren tot uiterlijk 1 jaar na ontvangst. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CVS Ruitersport of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

MyOnlineStore
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel  van MyOnlineStore b.v. en Microsoft Outlook mail. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie b.v.
Voor het afhandelen van IDEAL betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie b.v.  Dit bedrijf verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie b.v. behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie b.v. bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. PostNL stelt je gegevens ook beschikbaar aan bedrijven zoals de Belgische Post die worden ingeschakeld voor de bezorging.

Web design en Marketing  

Schepsels Marketing & Communicatie
Wij werken samen met een bedrijf dat ons ondersteunen op gebied van web design en marketing. Zij hebben daarvoor toegang nodig tot de webwinkel. Zij hebben daarmee toegang tot persoonsgegevens in de webwinkel maar zullen deze niet gebruiken voor een ander doel dan ondersteuning. Schepsels Marketing & Communicatie zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Je rechten

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. E.e.a. conform de geldende Nederlandse en Europese wetgeving. Wij leggen je hieronder uit welke rechten je hebt en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Contact opnemen over uw persoonsgegevens

Voor al je vragen en verzoeken m.b.t. je persoonsgegevens, neem contact op met Karin Cees. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften van je gegevens enkel naar het e-mailadres waaronder je bij ons bekend bent. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. In onze reactie sturen wij je dan een overzicht van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Wij passen de gegevens aan volgens jouw verzoek en sturen je dan een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking / Vergeetrecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Wij verwijderen de gegevens volgens je verzoek en sturen je dan hiervan een bevestiging.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt  altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten overdragen aan een andere partij. In reactie sturen wij je dan afschriften van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Daarnaast verwijderen wij de gegevens uit onze systemen.

Recht van bezwaar

Je hebt  het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van CVS Ruitersport. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies

Zie voor uitgebreide informatie de pagina Cookiesbeleid.

In het kort: deze website maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Voor het gebruik van analytische en marketingcookies hebben wij je wettelijke toestemming nodig omdat hiermee persoonsgegevens verzameld kunnen worden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en je andere diensten aan te bieden gebaseerd op jouw website-activiteit en internetgebruik.

De website is zo ingericht dat er geen persoonsgegevens worden verzameld totdat je hiervoor via de knop ‘cookies accepteren’ toestemming voor hebt gegeven.

Cookietoestemming verwijderen

Dit doet je door in je browser de cookies van CVS Ruitersport te resetten. Je kunt jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren. Omdat ook functionele cookies dan worden geweigerd kan het zijn dat sommige functies zoals de winkelwagenmodule op onze website dan niet correct functioneren.

Cookies van Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Als je cookies accepteert, kan Google informatie verzameld op onze website combineren met andere datasets en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Jouw persoonsgegevens worden op twee manieren gebruikt en gedeeld met Google. Enerzijds om (al dan niet geanonimiseerd) bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Anderzijds voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Google Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van Facebook

Als je via onze website doorklikt naar onze pagina op Facebook, worden social media cookies geplaatst van Facebook. Als je cookies accepteert, kan Facebook informatie verzameld op onze website combineren met andere datasets en op die manier jouw bewegingen op social media volgen. Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt voor remarketing: het aanbieden van gerichte advertenties, bijvoorbeeld in  Facebook en overige Facebookdiensten en producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, van inzichten of wettelijke verplichtingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als het nieuwe privacybeleid ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

CVS Ruitersport
De Run 8283
5504 EM Veldhoven
Nederland
T 040 257 08 76
E info@cvsruitersport.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Karin Cees

 

© 2010 - 2024 CVS Ruitersport | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel